JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata povodom održanog testa fizičke sposobnosti

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 06.09.2018.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin "Policajac", Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Liste kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima - šiframa koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti, te koji nisu pristupili odnosno nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti, kako slijedi:
   Policajci koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista
   Policajci koji nisu pristupili odnosno koji nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista.

13:21