Javni poziv za pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika ugovornog organa – Jedinica policije za specijalnu podršku i jedinica policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu

14:53