Kampanja Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!

U okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women, U.G. Vive žene Tuzla u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona“. Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

Jedna od aktivnosti pomenutog projekta je i medijska kampanja: „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“, koja će po prvi put pored žrtve nasilja u porodici uzeti u fokus policijske službenike, koji su jedan od najznačajnijih i često prvih kontakata za žrtve, a ista će trajati do kraja aprila 2021.godine.

  Smjernice za postupanje policijskih službenika u slučaju prijave nasilja možete preuzeti ovdje. Više o navedenom projektu i kampanji na sljedećem linku https://vivezene-reaguj.ba/o-kampanji/.

13:27