Kampanja „Prava i poštivanje bez obzira na spol“

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem „Amica Educa“ iz Tuzle implementira Kampanju „Prava i poštivanje bez obzira na spol“ koja ima za cilj ukazati da je rodno zasnovano nasilje svaki čin nasilja nad nekom osobom zbog njenog roda, spola ili seksualne orjentacije. Nasilje se može dogoditi svima i nasilje je potrebno prepoznati i reagovati na vrijeme.

Kampanja će biti provedena tokom mjeseca oktobra u šest gradova Tuzlanskog kantona u vremenu od 12,00 do 14,00 sati i to u: Živinicama (03.10.2018.), Lukavcu (05.102018.), Gradačcu (08.10.2018.), Gračanici (15.10.2018.), Kladnju (22.10.2018.) i Tuzli (29.10.2018.). Tokom kampanje će biti i dijeljen promotivni materijal kojim se želi skrenuti pažnja građanima da prijavljuju bilo koji vid nasilja.

8:28