Kampanja – „Sigurno vezani u sjedalici“

Dana 16.10.2018. godine, Uprava policije MUP TK-a, aktivno je uzela učešće u realizaciji  kampanje pod nazivom „Sigurno vezani u sjedalici“, koja se provodi u okviru UN Dekade akcije za cestovnu sigurnost, u organizaciji BIHAMK-a i JP Ceste Federacije BIH.

Kampanja je realizovana  na parking prostoru ispred objekta Bingo City Centra u Tuzli, u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, u okviru koje je kroz simulaciju saobraćajnih nezgoda korištenjem „Simulatora sudara“ prisutnim građanim ukazivano na značaj korištenja sistema dječije zaštite u vozilu.

Policijski službenici  prilikom realizacije kampanje provodili su aktivnosti preventivne kontrole vozila u kojima se nalaze djeca, ukazivali na značaj zaštite djece, te vršili podjelu informativno-edukativnog materijala roditeljima.

Pored navedenog  podsjećamo da je Zakonom o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u BIH, u članu 34 a. stav 2 , propisano da „ U putničkom automobilu na zadnjem sjedištu vozač smije prevoziti dijete mlađe od pet godina samo kada je dijete ispravno vezano u sigurnosnoj sjedalici, koja je za sjedište pričvršćena pomoću sigurnosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu“. U predmetnom članu u stavu 3. su propisani uslovi pod kojima se djeca starija od pet,  a mlađa od 12 godina mogu prevoziti u vozilu.

Takođe, propisane su sankcije za nepoštivanje navedenih odredbi, tako što je utvrđena novčana kazna u iznosu od 40 KM  za vozača koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbama člana 34 a, dok je u slučaju nastanka saobraćajne nezgode za vozača predviđena kazna u iznosu od 50 do 200 KM, jedan kazneni bod, a može se izreći zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva mjeseca.

 

14:10