Kampanja – „Stop korupciji“

Danas (10.12.2018.) je u Bingo City Centru u Tuzli održana završna manifestacija u povodu 09. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Naime, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa Timom za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona su u vremenu od 12,00 do 13,30 sati na info pultu građanima dijelili promotivni materijal, kao i upitnike o korupciji, koje su građani mogli anonimno popuniti.

Cilj kampanje je probuditi svijest građana i ohrabriti ih da na web stranici MUP-a TK-a anonimno prijave korupciju, koja će u daljem postupku u saradnji sa tužilaštvom biti procesuirana, o odgovorna lica kažnjena sukladno zakonskoj proceduri. Nesebičnu podršku provedbi navedene kampanje su dali i učenici Mješovite srednje saobraćajne škole iz Tuzle.

14:24