KOMISIJA ZA IZBOR – KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE ZA KADETE U POČETNOM ČINU POLICAJAC

Na osnovu člana 5., 16. i 19 Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 06.09.2018.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „POLICAJAC“ - broj izvršilaca 80, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

  • Konačnu listukandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „POLICAJAC“, lista

14:31