KOMISIJA ZA IZBOR – LISTE KANDIDATA SA REZULTATIMA POSTIGNUTIM NA SVAKOM TESTU I LISTE KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 06.09.2018.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „POLICAJAC“ - broj izvršilaca 80, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:
Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „POLICAJAC“ sa rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima, na ovom linku lista
Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „POLICAJAC“, na ovom linku lista
Kandidati koji nisu pristupili na intervju lista.

13:32