KOMISIJA ZA IZBOR – OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA čin “policajac”, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, a u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.07.2022.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu - broj izvršilaca 160, čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 38 i čin „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 2, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje LISTE kako slijedi:

  1. “Policajci“ koji su zadovoljili na testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  2. „Policajci“ koji nisu zadovoljili na testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  3. „Policajci“ koji nisu pristupili testu opšteg znanja lista,
  4. “Mlađi inspektori“ koji su zadovoljili na testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  5. „Mlađi inspektori“ koji nisu zadovoljili na testu opšteg znanja, uključujući i pisani  rad lista,
  6. „Mlađi inspektori“ koji nisu pristupili testu opšteg znanja lista,
  7. “Mlađi inspektori-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja “ koji su zadovoljili na testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  8. „ Mlađi inspektori-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja “ koji nisu zadovoljili na testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad lista,
  9. „ Mlađi inspektori-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja “ koji nisu pristupili testu opšteg znanja lista.
 

11:59