Kontrola učesnika u saobraćaju

U skladu sa osnovnim strateškim ciljevima, koji se odnose na podizanje nivoa i unapređenja ukupnog stanja lične i imovinske sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUP TK-a je dana 23/24.11.2018. godine, realizovala planske aktivnosti pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

Predmetne aktivnosti su provedene na više lokacija na području Tuzlanskog kantona, u vremenskom intervalu od 4 sata, kojom prilikom je kontrolisano 361 vozilo i vozač, od kojih je kod 37 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u krvi,  te su isti isključeni iz saobraćaja.

Četiri vozača su zadržana u službenim prostorijama do otrežnjenja (utvrđena količina alkohola preko 1,5 g/kg), dok su zadokumentovana 73 druga  prekršaja definisana ZOOBS-om na putevima u BiH.

Aktivnosti Uprave policije MUP TK-a će biti nastavljene i u narednom periodu.

15:17