Ministar Husić u radnoj posjeti NATO-u

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić trenutno boravi u službenoj posjeti NATO-u u Briselu, kojoj je prethodio poziv Ambasadora Gabor Iklody-a ispred Divizije za sigurnosne izazove u okviru NATO HQ.


 

Naime, u toku jučerašnjeg dana ministar Husić se u sjedištu NATO-a u Briselu susreo i razgovarao sa predstavnicima Divizije za sigurnosne izazove, i to sa: Suleymanom Anilom - šefom ESC Divizije za cyber odbranu, Christianom Liflanderom - političkim savjetnikom u ESC Diviziji i sa Dr Deniz Yuksel-Beten zaduženoj za program "Science for Peace".

 

Razgovarano je o mogućim vidovima saradnje i pomoći u vezi navedenog programa, kao i o mogućim vidovima saradnje i pomoći koji se tiču cyber kriminala, a sve u cilju efikasnijeg provođenja zakona u tom području.

 

9:18