MUP TK – Radni sastanak sa predstavnicima OSCE-a

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić, primio je danas (21.06.2012.godine) u radnu posjetu Marcusa Rolofsa, šefa Terenskog ureda OSCE-a u Tuzli sa saradnicima.


 

Tokom sastanka, razgovarano je o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, prioritetima MUP TK-a u narednom periodu s ciljem suzbijanja i sprečavanja svih oblika kriminala, prvenstveno organiziranog, kao i o programskim aktivnostima Misije OSCE-a na području Tuzlanskog kantona, s akcentom na provođenje programa posmatranja istražnih postupaka. Ovom prilikom, obostrano je iskazan interes za nastavak i unapređenje dosadašnje dobre suradnje.


 

Navedenom sastanku prisustvovali su v.d. policijski komesar Fadil Šljivić, načelnik Sektora za upravno-pravne i kadrovske poslove MUP TK-a Safet Begić, pravna savjetnica OSCE-a Ured Tuzla Amra Hamidović i asistentica šefa Terenskog ureda OSCE-a Tuzla Svjetlana Pejdah.

7:21