MUP TK – Saradnja policije i tužilaštva

Danas je (10.05.2012.god.) u prostorijama MUP TK-a, v.d. policijski komesar Fadil Šljivić sa saradnicima, održao radni sastanak sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i predstavnicima EUPM-a Regionalni ured Tuzla.


 

Ovom prilikom, razgovarano je o zaključcima s Okruglog stola o saradnji policije i tužilaštva (održanog u mjesecu aprilu 2012.godine u Tuzli u organizaciji EUPM-a), donošenju Protokola o saradnji, te su razmatrane buduće aktivnosti koje će biti usmjerene na unapređenje saradnje (u pogledu razmjene informacija, edukacije, prevazilaženja eventualnih problema u provođenju istražnih radnji  i sl.), s ciljem djelotvornije borbe protiv svih oblika kriminala i unapređenja opšteg stanja sigurnosti.

13:04