Najavljen početak kampanje „Biraj život bez oružja“ na području FBiH

Dana, 11.09.2013.godine u zgradi Ujedinjenih naroda (UN) u Sarajevu održana je press konferencija kojom je ozvaničen početak kampanje prikupljanja nelegalnog oružja pod nazivom “Biraj život bez oružja” na području Federacije Bosne i Hercegovine.


Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Zoran Teofilović i v.d. policijski komesar Samir Aljukić prisustvovali su jučer održanoj press konferenciji, te podržali kampanju, koja će biti realizovana širom BiH, a sprovodit će je MUP RS, FMUP, Policija BD-a i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, uz podršku UNDP-a, Ambasade Velike Britanije, Međunarodnog crvenog krsta, OSCE-a i EUFOR-a.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) podržava policijske agencije u BiH u sprovedbi kampanje “Biraj život bez oružja”, tako da od 1. septembra ove godine svi građani mogu slobodno i bez sankcija predati oružje i minsko-eksplozivna sredstva najbližoj policijskoj stanici.

7:52