Obavještenje za građane

Obavještavaju se građani Tuzlanskog kantona da u skladu sa Zakonom o oružju i municiji TK-(Službene novine TK broj. 17/15, 5/16, i 17/17) rok za zamjenu oružanih listova ističe 31.12.2018. godine.

Pozivaju se građani koji nisu izvršili zamjenu oružanog lista da to učine do navedenog roka. Za sve informacije u vezi navedenog možete se obratiti na kontakt telefon 035 250-011 lokal 274.

15:26