Obavještenje za građane općine Sapna

(09.02.2012.) Obavještavamo građane općine Sapna, da je dana 07.02.2012. godine usljed elementarnih nepogoda izazvanih sniježnim padavinama  i niskim temperaturama došlo do znatnog oštećenja objekta, u  kojem se nalazi lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, čime je obustavljen proces prijema i izdavanja ličnih dokumenata za stanovnike općine Sapna.


S tim u vezi, obavještavamo građane da se moraju obratiti u službene prostorije Policijske stanice Sapna, gdje će dobiti potrebna uputstva, koja se odnose na privremeno rješenje tj. da će se izdavanje ličnih dokumenata za  građane Sapne u narednom periodu vršiti na Lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata u Kalesiji.

 

Ministarsvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH  (IDDEEA) radi na uspostavljanju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u općini Sapna, o čemu će građani biti blagovremeno informisani.

8:11