Održan radni sastanak proširenog kolegija policijskog komesara

Danas je (20.10.2011.godine) sa početkom u 10,00 sati u Banovićima, održan redovni radni sastanak proširenog kolegija v.d. policijskog komesara MUP TK-a Fadila Šljivića, kojem su pored predstavnika MUP TK-a, prisustvovali predstavnici EUPM-a Regionalni ured Tuzla.


 

Tokom sastanka, razmatrano je trenutno stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, kao i druga aktuelna pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, s akcentom na oblast unapređenja saradnje inspektora policije i nadležnih tužioca, elektronskih policijskih evidencija, nakon čega su prezentirane buduće smjernice operativnog djelovanja policije, s posebnim akcentom na prevenciju i suzbijanje svih oblika kriminalnih aktivnosti, uz profesionalno i efikasno postupanje u primjeni zakonskih ovlaštenja.

10:38