Održan radni sastanak proširenog kolegija

Danas je (28.04.2010. godine) sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Kalesija,  održan redovni radni sastanak proširenog kolegija policijskog komesara MUP TK-a Nedima Mutapčića i ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prof. dr. Seada Omerbegovića, tokom kojeg su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:
- Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, s analizom stanja u prva tri mjeseca tekuće godine,
- provedba novog Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona,
- aktivnosti u povodu obilježavanja 22. maja – Dana policije TK-a.

 

Ovom prilikom predstavljeni su sigurnosni pokazatelji za prva tri mjeseca tekuće godine,  gdje je posebno istaknuto smanjenje broja događaja u oblasti narušavanja javnog reda i mira, kao i broja saobraćajnih nezgoda, nakon čega su prezentirane buduće smjernice operativnog djelovanja policije, s posebnim akcentom na prevenciju i suzbijanje svih oblika kriminalnih aktivnosti.

 

Navedenom sastanku su pored domaćina načelnika općine Kalesija, gosp. Rasima Omerovića, prisustvovali i zamjenik šefa misije EUPM-a Domenico Paterna sa svojim saradnicima iz regionalnog ureda evropske policije u Tuzli, kojom prilikom je gosp. Paterna, između ostalog, istakao da je počastvovan pozivom u lokalnu zajednicu, čija saradnja sa policijom u mnogome može doprinijeti uspješnom izvršavanju policijskih zadataka, u cilju postizanja većeg stepena sigurnosti svih građana.

 

13:51