Održan sastanak sa predstavnicima Sindikata policije, Uprave policije MUP TK-a i Tužilaštva TK-a

 

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić je danas (27.06.2012.godine) u prostorijama MUP TK-a održao sastanak sa predstavnicima Sindikata policije MUP TK-a, kao i sastanak sa predstavnicima menadžmenta Uprave policije MUP TK-a, PU Gračanica i Kantonalnog tužilaštva Tuzla.


 

Predstavnici Sindikata su ministra informisali o svom dosadašnjem radu, kao i o planu aktivnosti Sindikata za 2012.godinu, te je dogovoreno da se uspostavi aktivna komunikacija između ministra i Sindikata, a sve u cilju prevazilaženja eventualnih problema koji se mogu pojaviti u radu Ministarstva.

 

 

Povod današnjeg sastanka sa predstavnicima Uprave policije i Tužilaštva Tuzlanskog kantona je razgovor o nedavnom događaju u Doboj Istoku (od 19.06.2012.godine, kada je od strane službenika PS Doboj Istok došlo do upotrebe službenog vatrenog oružja-pištolja, prilikom obavljanja operativnih aktivnosti, odnosno pokušaja sprečavanja bjekstva osoba koje su počinile krivično djelo krađe, pri čemu je jedna osoba povrijeđena).

 

Ovom prilikom, predstavnici menadžmenta Uprave policije MUP TK-a i Kantonalnog tužilaštva Tuzla su ministra upoznali o poduzetim mjerama i radnjama, kao i budućim aktivnostima tokom istražnog postupka u vezi sa navedenim događajem u Doboj Istoku.

 

Takođe je razgovarano o unapređenju saradnje policije i Tužilaštva u pogledu efikasnije zajedničke borbe protiv svih oblika kriminala, s akcentom na organizirani kriminal i korupciju.

 

7:23