Održan zajednički sastanak ministara unutrašnjih poslova

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na čelu sa ministrom Begom Gutićem, bilo je danas domaćin redovnom radno-konsultativnom sastanku ministara kantonalnih MUP-ova i ministra FMUP-a, koji je održan danas (15.06.2011.god.) sa početkom u 11,00 sati na Zlaći, općina Banovići.

 


Nakon radnog dijela sastanka, na kojem je izvršena prezentacija Zakona o unutrašnjim poslovima, potpisana je i zajednička izjava od strane navedenih ministara, kojom su se obavezali da će izvršiti harmonizaciju, odnosno usklađivanje kantonalnih zakona o unutrašnjim poslovima i odnosa, koji su zasnovani na međusobnom uvažavanju i saradnji, uz poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.

 

Naime, na osnovu definisanih principa i strateškog nastupa kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova za period 2011.-2015. godine ( Bihać, 08.04.2011 i Travnik, 30.05.2011.godine), održan je niz radno-konsultativnih sastanaka i rasprava na kojima su usaglašeni stavovi, pretočeni u formu prednacrta Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je prezentiran na današnjem sastanku.

 

Navedenom sastanku prisustvovali su i Šef misije EUPM-a u BiH Stefan Feller, savjetnik Ministra sigurnosti BiH, predstavnici OHR-a i ICITAP-a, te šef regionalne kancelarije EUPM-a u Tuzli.

 

Prisutni su učestvovali u raspravi o Zakonu o unutrašnjim poslovima, dajući određene sugestije i prijedloge, kako bi isti bio usaglašen sa zahtjevima Evropske unije. Takođe je data i podrška zajedničkoj inicijativi ministara kantonalnih MUP-ova za pokretanje postupka donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima.

 

Po završetku sastanka, održana je kratka press konferencija, na kojoj su novinari upoznati sa zaključcima sastanka.

 

     

     

13:24