Održana edukativna prezentacija za službenike MUP TK-a

Predstavnici udruženja "Partnerstvo za zdravlje BiH" su dana, 07.05.2010.godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održali edukativnu prezentaciju za policijske službenike MUP TK-a pod nazivom "Osnovni HIV/AIDS trening za policijske službenike", koja je između ostalog obuhvatila način prevencije za visoko rizična zanimanja.


 

Naime, riječ je o udruženju koje radi na zapadno-balkanskom programu borbe protiv AIDS-a, odnosno kao neka vrsta odgovora na HIV i AIDS, čiji su predstavnici ovom prilikom policijskim službenicima, koji su u stalnom kontaktu sa raznim problemima na terenu, predstavili načine odbrane i adekvatne zaštite od navedenih bolesti, kao i karakterizaciju rizičnih grupa i načine ophođenja s njima.

 

 

12:01