Održana edukativna radionica za roditelje iz oblasti maloljetničke delinkvencije

Službenici Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delinkvencije Sektora krim. policije Uprave policije MUP TK-a, uposlenici Disciplinskog centra za maloljetnike TK-a i Biroa za ljudska prava Tuzla su dana 27.09.2012.godine održali preventivno-edukativno predavanje za roditelje i nastavno osoblje u Osnovnoj školi "Bukinje".


 

 

Tokom navedenog predavanja, službenici Odjeljenja za borbu protiv maloljetničke delinkvencije su detaljnije upoznali roditelje i nastavno osoblje o pojmu maloljetničke delinkvencije, pojavnim oblicima, faktorima rizika, modelima ponašanja maloljetnih osoba koje vrše krivična djela, zakonskom regulativom, postupcima prema maljoljetnicima koji su došli u sukob sa zakonom, prava i odgovornosti roditelja i sl.

 

Takođe, prisutnima je od strane uposlenika Biroa za ljudska prava Tuzla prezentirana UN Povelja o zaštiti dječijeg prava i UN Konvencija o pravima djeteta, dok su uposlenici Disciplinskog centra prezentovali faktore i rizike koji utječu na maloljetničko prestupništvo, prevenciju maloljetničkog prestupništva i kreativno rješavanje konfliktnih situacija.

 

Na predavanju je učestvovalo oko 30-tak roditelja i nastavnog osoblja, dok je dan ranije 26.09.2012.godine održano predavanje za učenike OŠ "Bukinje".

 

Navedene aktivnosti službenika policije predviđene su Planom i programom rada MUP TK-a za 2012.godinu, a iste se kontinuirano provode s ciljem suzbijanja maloljetničke delinkvencije u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

7:11