Održano edukativno predavanje

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju i saradnji na projektu "Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom – determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje", koji je potpisan između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, danas je (16.05.2012.godine) u Lukavcu, održano edukativno predavanje u vezi navedene teme.


 

Predavanje su održali predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalna uprava policije, Policijske akademije Sarajevo i Sektora krim. policije MUP TK/Odjeljenja za maoljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, dok su istom pored službenika policije, prisustvovali predstavnici vladinih i nevladinih institucija, koji se bave navedenom problematikom.

13:53