Održan prošireni kolegijum Direktora Uprave policije MUP TK-a sa saradnicima

Danas (06.09.2018.godine) je u prostorijama MUP TK-a, održan redovni prošireni kolegij Direktora  Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana, kojem su prisutvovali, glavni inspektori , načelnik Sektora uniformisane policije, načelnik Sektora krim. policije MUP TK-a,  načelnik PU Tuzla,  načelnici i komandiri PU /PS.

Na kolegiju je razmatrano opće stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-junu 2018. godine, kroz komparativnu analizu stanja sigurnosti na području Policijskih uprava MUP TK-a i planirane aktivnosti u vezi „Izbora 2018“ godine.

Takođe na sastanku su doneseni određeni zaključci i smjernice budućeg zajedničkog djelovanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, te prijedlog mjera za unapređenje općeg stepena sigurnosti.

13:40