Održan radni sastanak proširenog kolegija Direktora Uprave policije MUP TK-a povodom „Opšti izbora“ 2018. godine

Danas (05.10.2018.godine) u Upravi policije MUP TK-a, održan je sastanak operativnog štaba akcije „Opšti izbori 2018“.

Nakon uvodnih izlaganja, Direktora Uprave policije MUP TK-a, načelnika Sektora uniformisane policije i načelnika Sektora kriminalističke policije, precizirana su konkretna zaduženja članovima operativnog štaba akcije čiji zadatak je praćenje i koordiniranje aktivnosti svih organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a TK, u vezi sa zavedenom akcijom „Opšti izbori 2018“.

 

12:43