Održan radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije

Dana 25.08.2021.godine, u prostorijama PU Lukavac, direktor Uprave policije Dževad Korman, sa saradnicima, održao je radni sastanak kojem su prisustvovali rukovodioci svih organizacionih jedinica u sastavu Uprave policije.

Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za  period januar-juli 2021.godine, kao i druga aktuelna sigurnosna pitanja iz domena rada Uprave policije, s akcentom na aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata i unapređenja stanja sigurnosti javnog saobraćaja.

Takođe, doneseni su zaključci i smjernice budućeg djelovanja, te prijedlog mjera za unapređenje općeg stepena sigurnosti.

8:00