Održan radni sastanak Uprave policije MUP TK-a i Glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK -a

U skladu sa potpisanim Protokolom o uspostavi Operativnog Foruma za saradnju Kantonalnog tužilaštva TK-a i MUP-a TK-a, te odredbom iz člana 20. Uputstva o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica i tužioca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage, polazeći od aktuelnih sigurnosnih izazova kao i definisanih prioritetnih pitanja od značaja za uspješnu realizaciju zacrtanih programskih zadataka za tekući period, dana 04.10.2018.godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK-a održan je radni sastanak Glavnog kantonalnog  tužioca Kantonalnog tužilaštva TK-a i Direktora Uprave policije MUP-a TK sa saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj međusobnoj saradnji, realizaciji Operativnih akcija, analizi toka realizacije složenih krivičnih istraga i modelima budućih aktivnosti i saradnje, s ciljem unapređenja povoljnog sigurnosnog ambijenta na području Tuzlanskog kantona.

14:02