Održan sastanak predstavnika Uprave policije MUP TK i Granične policije BiH

MUP TK bio je danas domaćin radnog sastanka upriličenog između Uprave policije MUP-a TK-a i Granične policije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali policijski komesar MUP-a TK-a, načelnik Sektora krim. policije MUP-a TK-a sa saradnicima, načelnik Centralnog istražnog ureda GP BiH, šef Odsjeka za istrage GP BiH i šef Odsjeka za operacije GP BiH.

Na sastanku je analizirana dosadašnja saradnja koja je ocijenjena zadovoljavajućom, te je dogovoren nastavak zajedničkog djelovanja ovih policijskih agencija u suzbijanju i sprečavanju kriminala, s posebnim akcentom na borbu protiv organizovanog kriminala, krivičnih djela iz oblasti narkomanije i nelegalnog prometa visokotarifnih roba, kao i buduća razmjena sigurnosnih i obavještajnih informacija.

 

13:25