Održan sastanak sa komandirima policijskih stanica

Načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a TK-a Dževad Korman i načelnik Odjeljenja za kordinaciju, usmjeravanje i edukaciju MUP-a TK-a Kemal Suljkić održali su danas (08.06.2017.godine), u prostorijama ovog Ministarstva, radni sastanak sa komandirima policijskih stanica.

Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-maj 2017.godine, kao i prijedlog mjera za unapređenje općeg stepena sigurnosti. Komandiri su ovom prilikom prezentovali stanje sigurnosti na području djelovanja policijskih stanica na području Tuzlanskog kantona, uz poseban osvrt na pojačane mjere i akcije koje se provode.

Nakon prezentovanja najvažnijih aktivnosti, razmjene sigurnosnih informacija i diskusije, donesene su smjernice budućeg operativnog djelovanja, s ciljem ispunjavanja programskih ciljeva Uprave policije MUP TK-a, koji se odnose na unapređenje stanja sigurnosti u saobraćaju, efikasniju borbu protiv svih oblika kriminala i održavanje povoljnjog stanja javnog reda i mira.

 

13:30