OKP PU Tuzla – Rasvjetljeno više krivičnih djela

 

 

(08.06.2012.) Službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla su radeći na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imivinskih delikata "teških krađa" (počinjenih u periodu mart-jun 2012. godine, kao i krivičnog djela "razbojništva" počinjenog dana 05.06.2012. godine nad M.J.) došli do operativni saznanja o mogućem  počiniocu, a radi se o: M.H., rođen 1985. godine, nastanjen na općini Kalesija.


 

Nad navedenim licem je u prostorijama OKP PU Tuzla izvršena kriminalistička obrada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio 6 krivičnih djela "teških krađa" i "krađa"  ( nad kućom, stanom i  poslovnim objektom) i krivično djelo "nedozvoljeno držanja oružja" . Također, tokom kriminalističke obrade nad M.H. službenici policije su došli do saznanja da je krivično djelo "razbojništava" izvršio zajedno sa mldb. E.M., rođen 1994. godine, nastanjen na općini Tuzla.

 

Po naredbi sudije za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla uz saglasnost sa kantonalnim tužiocem, službenici policije izvršili su pretres porodične kuće koji koristi M.H. i putničkog vozila , kojom prilikom je pronađena određena količina tehničke robe, municije i provalnički alat.

 

M.H. i mldb E.M. su uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati nadležnom kantonalnom tužiocu na daljnje postupanje.

 

10:50