PIROTEHNIČKA SREDSTVA

 

U povodu predstojećih novogodišnjih praznika, želimo skrenuti pažnju svim građanima na nezakonitu upotrebu pirotehničkih sredstava, koja nestručnim rukovanjem mogu dovesti do samopovređivanja i povređivanja.

Naime, Zakonom o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona u članu 3., u tačkama 24, 25 i 26 predviđene su i novčane kazne za lica koja na javnom mjestu prodaju, kupuju ili nude petarde, bez odobrenja nadležnog organa, u iznosu od 50 do 500 KM, dok su za lica koja na javnom mjestu pucaju iz vatrenog oružja, pale rakete, petarde i slično ili priređuju vatromet bez odobrenja nadležnog organa, predviđene novčane kazne od 100 do 1000 KM.

Molimo građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava za predstojeće praznike

 


13:09