Pismo zahvale Policijskom komesaru

Zamjenik ambasadorice Ambasade SAD-a u BiH, Paul Horowitz je nakon posjete Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona (27. avgusta 2017. godine) Policijskom komesaru Fadilu Šljiviću uputio pismo zahvale na prezentaciji koju je Policijski komesar prezentovao tokom posjete, u kojoj su istaknuti izuzetno dobri pokazatelji stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

Takođe se zahvalio na izuzetnoj saradnji Uprave policije MUP-a TK-a sa INL/ICITAP-a (Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD-a sa sjedištem u Sarajevu), koja je rezultirala donacijama u opremi Upravi policije, kao i realizacijom niza projekata i kampanja koje je Uprava policije sprovela na području Tuzlanskog kantona.

 

14:21