Počela kampanja “Uspori 2018”

U toku 2018 godine, Uprava policije MUP TK-a je u cilju ispunjenja jednog od strateških ciljeva koji se odnose na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i povećanje stepena bezbijednosti učesnika u saobraćaju, u saradnji sa RTV Slon, preduzela aktivnosti na pripremi materijala za provođenje medijske kampanje projekta pod nazivom “Uspori 2018”, čiji će se sadržaj se promovisati putem kanala RTV Slon i na Web stranici MUP TK-a.

Obrađene teme za projekat odnose se na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, alkoholiziranost vozača, tehniku ispravnost vozila, motocikle u saobraćaju i korištenje mobilnih telefona za vrijeme vožnje, koji su kao uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda posebno izraženi na području Tuzlanskog kantona, pri čemu je akcenat stavljen na novu zakonsku regulative shodno izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH iz februara 2017. godine.

11:40