Podnesena dva Izvještaja Kantonalnom tužilaštvu TK-a

Policijski službenici Uprave policije SKP MUP TK-a (Odjeljenja za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije) su dana 22.05. i 29.05.2015.godine Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona podnijeli dva Izvještaja o učinjenom krivičnom djelu protiv odgovornog lica, državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela „Protivzakonitog posredovanja i zloupotrebe položaja ili ovlasti“ iz člana 382 i 383 KZ FBIH, na način što je odgovorno lice koristeći svoj službeni položaj i povjerene ovlasti, utičući na postupajuće inspektore navedene samostalne upravne organizacije ili kršenjem zakonskih propisa, pribavio materijalnu korist pojedinim fizičkim ili pravnim licima, a državni službenici i namještenici, iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja, suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i drugim propisima pribavili materijalnu korist drugom i time povrijedili prava drugih pravnih ili fizičkih lica.

Podsjećamo da je MUP TK-a u prethodnom periodu, protiv odgovornog lica  i drugih lica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, Kantonalnom tužilaštvu TK-a dostavio Izvještaj o učinjenom krivičnom djelu iz člana 383 „Zloupotreba položaja ili ovlasti“ KZ FBIH.

Policijski službenici SKP MUP TK-a (Odjeljenja za borbu protiv privrednog kriminaliteta), u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom TK-a, i dalje provode kriminalističke provjere o radu i poslovanju odgovornih lica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a  u cilju obezbjeđenja dokaza eventulanih koruptivnih aktivnosti u vezi čega će se, nakon analize i kriminalističke obrade prikupljenog materijala, Kantonalnom tužilaštvu TK-a dostaviti Izvještaj.

U skladu sa strateškim ciljevima MUP TK-a koji se ogledaju u jasnoj antikorupcionoj politici unutar institucije, kao i konkretnim rezultatima suzbijanja korupcije u javnom i privatnom sektoru, posebno ističemo kontinuitet u rasvjetljavanju i dokazivanju koruptivnih krivičnih djela unutar državnih organa uprave, samostalnih upravnih organizacija, javnih ustanova i javnih preduzeća. U tom smislu, Odjeljenje za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije MUP TK-a je u prethodnom periodu rasvijetlilo, prikupilo i Kantonalnom tužilaštvu TK-a dostavilo dokaze o učiniocima teških krivičnih djela podmićivanja, protizakonitog posredovanja i zloupotrebe položaja ili ovlasti, gdje se kao počinioci krivičnih djela pojavljuju državni službenici, rukovodioci organa uprave ili policijski službenici.

Svjesni odgovornosti i predstojećih izazova, kao i obaveza koji proizilaze iz poglavlja 23 i 24 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji stupa na snagu 01.06.2015.g., kojim se traži napredak i efikasnija borba protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije, pozivamo građane Tuzlanskog kantona da MUP-u TK-a i Kantonalnom tužilaštvu TK-a, prijave sve oblike koruptivnog ponašanja radi postizanja zajedničkih ciljeva, odlučne borbe protiv korupcije, uspostavljanja vladavine prava i demokratskih principa i standarda.

15:18