Pojačane aktivnosti policije u sprečavanju krivolova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će u narednom periodu poduzeti niz pojačanih operativnih aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju činjenja krivičnog djela "Protivzakonit lov", s obzirom da su u posljednje vrijeme evidentirane učestale prijave građana i lovačkih društava, kada je u pitanju ova problematika.


Naime, analizom navedenih prijava utvrđeno je da se, u pojedinim slučajevima, prilikom protivzakonitog lova, koristi i automatsko oružje, što ima za posljedicu masovnije uništavanje životinja, kao i potencijalnu opasnost za sigurnost svih građana na području Tuzlanskog kantona.

Prema određenim počiniocima već su poduzete mjere i radnje shodno odredbama Krivičnog zakona FBiH i Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije TK-a, dok će službenici policije, u saradnji sa lovačkim društvima, periodično vršiti kontrolu na terenu u cilju sprečavanja nezakonitog lova u lovnoj sezoni 2010./2011. godine.

12:40