Posjeta studenata Edukacijsko-rehabiltacijskog fakulteta MUP-u TK-a

Danas (15.11.2018.) su u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (Odjeljenju za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici) boravili studenti Edukacijsko-rehabiltacijskog fakulteta iz Tuzle (odsjek Poremećaji u ponašanju) u sklopu realizacije nastavnog predmeta „Sociopedagoški rad sa maloljetnim delinkventima“.

Policijski službenici Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici su studente upoznali sa radom Odjeljenja, kao i popstupkom kriminalističke obrade maloljetnika kao potencijalne žrtve i kao eventualnog počinioca krivičnog djela. Nakon sastanka studenti su obišli i sobu za ispitivanje maloljetnih počinioca krivičnih djela.

13:32