Potpisan Aneks Kolektivnog ugovora između MUP TK-a i Sindikata policije.

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas (03.09.2018. godine) upriličeno potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora između MUP TK-a i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, kojem su prisustvovali  ministar mr. Husein Topčagić, Direktor Uprave policije Dževad Korman, sekretar MUP TK-a Safet Begić, predsjednik Sindikata policije Dževad Velagić i sekretar Sindikata policije Elvir Šarić.

Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora, između MUP TK-a I Sindikata policije uočena je greška koja se odnosi na visinu isplate jednokratne pomoći u ovom slučaju, zbog čega je bilo potrebno izmjeniti čl. 34 Kolektivnog ugovora, koji se odnosi na navedenu problematiku.

Navedena jednokratna pomoć regulisana je Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave („Službene novine TK-a“, broj : 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11 i 6/11.

13:47