PREDSTAVNICI EUPM-a U RADNOJ POSJETI MUP TK-a

U okviru redovnih sastanaka i konsultacija sa predstavnicima kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova, danas je u radnoj posjeti MUP TK-a (17.02.2010.) boravio Domenico Paterna, zamjenik šefa misije EUPM-a sa svojim saradnicima, koji su se tom prilikom sastali sa ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantomna prof. dr. Seadom Omerbegovićem i policijskim komesarom Nedimom Mutapčićem.


 

Tokom sastanka, razgovarano je o novom mandatu evropske policije u naredne dvije godine, kao i o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, a ujedno su   dogovorene i zajedničke aktivnosti u narednom periodu.

"Razgovarali smo o novoj ulozi EUPM-a u BiH i u skladu s tim  dogovorili zajedničku strategiju djelovanja i rada, kao i o boljoj saradnji Tužilaštva TK-a i policije TK-a, s ciljem poboljšanja sigurnosne situacije na području Tuzlanskog kantona i šire"istakao je ovom prilikom ministar MUP TK-a prof. dr. Sead Omerbegović.

Zamjenik šefa misije EUPM-a, Domenico Paterna izrazio je svoje zadovoljstvo radom policije Tuzlanskog kantona, kao i izradom novog Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a, koji je trenutno u fazi nacrta.

"Zbog izuzetno dobre saradnje sa ministrom i policijskim komesarom,  te same sposobnosti policije Tuzlanskog kantona, koja je zaista na visokom nivou, dogovorili smo određene zajedničke aktivnosti na kojima ćemo raditi u narednih nekoliko mjeseci. Tuzlanski kanton se smatra jednim od najnaprednijih kantona, koji će najvjerovatnije biti i prvi Kanton koji će usvojiti novi Zakon o unutrašnjim poslovima" – rekao je zamjenik šefa misije EUPM-a Paterna.

Zajednički zaključak sastanka je da će i budući pravci djelovanja policije, prije svega, biti usmjereni  na suzbijanje i sprečavanje organiziranih oblika kriminala.

 

 

13:55