Press konferencija Uprave policije MUP-a TK-a

Danas je u prostorijama MUP-a Tuzlanskog kantona održana Press konferencija na kojoj su učestvovali policijski komesar Fadil Šljivić, načelnik Sektora kriminalističke policije Vlado Kovačević i načelnik Sektora uniformisane policije Omer Halilčević. Tema Press konferencije je bila „Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2015.“.

U uvodnom izlaganju, policijski komesar Fadil Šljivić je istakao da je stanje sigurnosti na području TK-a dobro, što se može vidjeti iz sledećih pokazatelja. U promatranom periodu na području TK-a zabilježeno 3838 krivičnih djela, što je smanjenje za 1000 krivičnih djela ili 20,67% u odnsu na isti period prošle godine. Posebno je smanjen broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata (krađa, teških krađa i razbojništva) za 22,92%, kao i broj krivičnih djela otuđenja pmv. koji iznosi 97, dok je recimo na području Sarajevskog kantona taj broj 570 otuđenih pmv. Takođe, su postignuti značajni rezultati u oblasti privredno-finansijskog kriminaliteta i korupcije, gdje je zabilježeno 131 krivično djelo što čini 44,4% ukupnog broja krivičnih djela iz ove oblasti na području Federacije BiH.

U oblasti sigurnosti saobraćaja, u promatarnom periodu na području TK-a dogodilo se 1966  saobraćajnih nezgoda, što je u odnosu na isti period 2014. više za 39 ili 2%. Broj poginulih lica je 24, što je više za 2 lica ili 9,1% nego prošle godine. Broj teže povrijeđenih lica je 157 što je više za 29 ili 22,7%, dok je broj lica sa lakšim tjelesnim povredama 1213 što je više za 177 lica ili 1¸7,1%.

Što se tiče Javnog reda i mira u posmatranom periodu zabilježeno je smanjenje prekršaja za 13,5%, dok je broj lica koji su učestvovali u narušavanju JRM smanjen za 12%.

13:29