Prezentacija dokumenata u Tuzli

Dana, 17. maja 2013. godine u Tuzli na prostoru ispred PS Istok – PU Tuzla u saradnji sa Agencijom za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), organizovana je prezentacija nove biometrijske lične karte (sa čipom), od strane njemačke kompanije "Muhlbauer" , kojem su pored komesara v.d. Envera Skenderovića, načelnika PU Tuzla Zorana Teofilovića, šefa kabineta ministra  Nedžada Konjića, bili prisutni direktor (IDDEEA) Siniša Macan, šef odjela prodaje (kompanije "Muhlbauer ) Martin Stevovski, predstavnici Vlade Brčko Distrikt, MUP-a Brčko Distrikt, općina Kladanj i Živinice i Kantonalnog poreznog ureda TK-a.


Tom prilikom prezentovan je kamion, opremljen tehničkom opremom, pomoću koje će se na licu mjesta nadležnim organima i građanima prezentovati mogučnost nove lične karte, putnih isprava vozačkih dozvola i dr., kao i korišćenje razlićitih usluga (e-zdrastvo, e-porezi, e- trgovina, e- uprava i sl), koje je putem portala moguće ponuditi građanima u Bosni Hercegovini, a shodno Zakonu o ličnoj karti državljana BiH.

Lična karta je urađena po posljednjim standardima i preporukama EU. Ova vrsta dokumenata kod nas se izdaje od 1. marta i važe do njihovog isteka.

Takođe, "Muhlbauer" je u više od 80 zemalja prisutan s izradom određenih biometrijskih dokumenata (ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola.).

 

12:50