Prezentirani rezultati rada MUP TK-a za 2011.godinu

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je (05.01.2012.godine) održana tematska press konferencija, povodom predstavljanja rezultata rada Ministarstva za proteklu 2011.godinu. Presjek godišnjih aktivnosti MUP TK-a, s akcentom na stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, normativnu regulativu iz oblasti unutrašnjih poslova i aktivnosti MUP-a u ostvarivanju prava građana kod izdavanja ličnih dokumenata i sl., novinarima su predstavili ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić, v.d. policijski komesar Fadil Šljivić, sekretar MUP TK-a Hajrudin Imširović i načelnici sektora u okviru Ministarstva. Takođe, ovom prilikom su predstavnicima medija prezentirani i programski ciljevi MUP TK-a za 2012.godinu, koji će biti usmjereni na unapređenje rada Ministarstva i ukupnog stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

 


8:04