Prezentovan istraživački projekat “Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP TK-a”

Danas je (09.05.2012.god) u sali MUP TK-a prezentovan istraživački projekat pod nazivom "Percepcija i stavovi uposlenika o stanju u organizacionim jedinicama MUP TK-a", koji je uradio Centar za socijalne inovacije, uz pomoć i koordinaciju ministra MUP TK-a Bege Gutića. Prezentaciji su, pored menadžmenta MUP TK-a i autora navedenog projekta, prisustvovali načelnici policijskih uprava i komandiri policijskih stanica MUP TK-a.


 

U obraćanju prisutnima ministar Gutić je istakao da je ovo pionirski projekat u istraživanju percepcije policijskih službenika u BiH i da rezultati koji su dobiveni istraživanjem pokazuju realnu sliku stanja unutar MUP TK-a, kao i da će isti biti svojevrsna pomoć prilikom izrade i definisanja budućih planova i programa rada MUP TK-a, odnosno važnih pitanja kao što su uređivanje organizacionih jedinica, motivacija, unapređenje društvenog statusa policije i sl.

 

Tokom današnje prezentacije, zaključeno je da se radi o jedinstvenoj studiji u BiH, da prezentirano stanje u organizacionim jedinicama MUP TK-a oslikava realnu sliku stanja u MUP TK-a, kao i da će navedeno istraživanje poslužiti u daljem razvoju i istraživanjima percepcije policijskih službenika.

 


13:45