PU Kalesija – Promocija kampanje “Sigurni na mreži”

U okviru šestomjesečne javne kampanje pod nazivom "Sigurni na mreži",koja ima za cilj prevenciju izvršenja krivičnih dijela iz oblasti kompjuterskog kriminala i povećanje nivoa informacione sigurnosti privrednih subjekata i građana na području Tuzlanskog kantona, dana (28.06.2022.godine) policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a (PU Kalesija) organizovali su podjelu promotivnog materijala, kao i razgovor sa građanima u okviru navedene problematike.

Kampanja je usmjerena prema tri ciljne grupe: pravna lica (privredna društva), fizička lica (građanstvo) i djecu/maloljetnike, te omogućava navedenim ciljnim grupama da dobiju ključne informacije o sigurnosti na internetu, potencijalnim prijetnjama, mogućim posljedicama,  ali i kako poduzeti jednostavne korake u cilju zaštite.

15:11