PS Živinice

Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013.," u vremenskom periodu od 25.01. do 11.02.2012. godine izdali ukupno 156  prekršajnih naloga (tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, prekoračenje brzine, odjava vozila, alkohol i dr.). U toku navedenog perioda, dogodile su se ukupno 24 saobraćajne nezgode, od čega je 6 SN-a sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, a 18 SN-a sa materijalnom štetom.

8:04