PS Živinice

 
Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013.," u vremenskom periodu od 25.01. do 25.02.2012. godine izdali ukupno 296  prekršajnih naloga (tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, prekoračenje brzine, odjava vozila, alkohol i dr.). U toku navedenog perioda, dogodila se ukupno 51 saobraćajna nezgoda, od čega je 12 SN-a sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, i 39 SN-a sa materijalnom štetom.

11:27