PS Živinice

 
Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013.," u vremenskom periodu od 25.02. do 25.03.2012. godine uočili prekršioce, uglavnom vozače motornih vozila i s tim u vezi izdali ukupno 676 prekršajnih naloga (prekoračenje brzine, tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, odjava vozila, alkohol i dr.). U toku navedenog perioda, dogodile su se ukupno 34 saobraćajne nezgode, od čega je 1 SN-a sa smrtno stradalim licem, 7 SN-a sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, i 26 SN-a sa materijalnom štetom.

9:37