PS Živinice

Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013.," u vremenskom periodu od 25.04. do 25.05.2012. godine uočili prekršioce, uglavnom vozače motornih vozila i s tim u vezi izdali ukupno 591 prekršajni nalog (prekoračenje brzine, tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, neregistrovano vozilo, alkohol i dr.). U toku navedenog perioda, dogodila se ukupno 31 saobraćajna nezgoda, od čega je 1 SN-a sa smrtno stradalim, 18 SN-a sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, i  12 SN-a sa materijalnom štetom.

11:53