PS Kladanj i PS Lukavac – Održana edukativna predavanja

U okviru implementacije projekta "Rad policije u zajednici", službenici policije Odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici SKP MUP TK-a su u saradnji sa PS Kladanj, dana 23.02.2013.godine, u prostorijama JU Mješovite srednje škole "Musa Ćazim Ćatić" u Kladnju, održali edukativno predavanje za roditelje učenika navedene škole, na temu "Maloljetnička delinkvencija i međuvršnjačko nasilje".


Ovom prilikom, roditelji su upoznati sa pojavnim oblicima maloljetničke delinkvencije, faktorima rizika, modelima ponašanja maloljetnika u sukobu sa zakonom, zakonskoj regulativi, međuvršnjačkim nasiljem, postupcima prema maloljetnicima koji su došli u sukob sa zakonom, pravima i odgovornostima roditelja i dr. Navedenom predavanju prisustvovalo je oko 170 roditelja, direkor škole i službenik policije PS Kladanj zadužen za rad sa zajednicom.

Takođe, u okviru projekta "Rad policije u zajednici" dana 23.02.2013.godine, službenik krim. policije i službenik policije zadužen za rad sa zajednicom PS Lukavac su u prostorijama dječijeg "Sela mira" Turija, općina Lukavac održali edukativno predavanje za štićenike navedene ustanove. Tom prilikom obrađene su teme  iz oblasti maloljetničke delinkvencije, zloupotrebe narkotičkih sredstava, narušavanja javnog reda i mira, imovinskih delikata i dr.

8:32