Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica

U okviru kontinuirane implementacije projekta "Rad policije u zajednici" i provođenja Plana obilaska mjesnih zajednica na području djelovanja policijskih stanica "Istok" i "Centar" (PU Tuzla), održani su sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica "Solina" (20.03.2012.godine), "Slavinovići" (21.03.2012.godine), "Sjenjak" (22.03.2012.godine) i "Centar" (23.03.2012.godine), s ciljem unapređenja saradnje policije sa građanima i lokalnom zajednicom.


 

Na održanim sastancima je razgovarano o stanju sigurnosti na području navedenih mjesnih zajednica i problemima sa kojima se susreću građani, te o mjerama koje provode službenici policije s ciljem zaštite građana i njihove imovine. 

 

Ovom prilikom, dogovorene su zajedničke aktivnosti, kao i nastavak saradnje predstavnika mjesnih zajednica, građana i policije, a sve u cilju stvaranja što sigurnijeg okruženja za život i rad građana.

 

Sastancima u MZ "Solina", "Slavinovići" i "Sjenjak" prisustvovali su zamjenik i pomoćnici komandira PS "Istok", zamjenik načelnika OKP PU Tuzla, rukovodilac patrolnog sektora, policijac zadužen za rad za zajednicom i članovi povjereničkih odbora mjesnih zajednica, dok su sastanak sa predstavnicima MZ "Centar" održali zamjenik komandira PS "Centar" i službenik policije zadužen za rad sa zajednicom.

 

13:01