PU Gračanica – Dan otvorenih vrata

U okviru implementacije projekta "Rad policije u zajednici" i u saradnji sa Civilnom zaštitom Gračanica,  25.i 27.12.2012.godine u PS Gračanica organizovan je "Dan otvorenih vrata" za učenike Gimnazije  "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica, kojom prilikom je za ukupno oko 100 učenika prvih razreda navedene škole održano edukativno predavanje na sljedeće teme: "Minsko-eksplozivna sredstva", "Prestupničko ponašanje kao negativna pojava u društvu" i "Siguran put do kuće".


Predavanje su održali službenici policije PS Živinice (inspektor i službenik zadužen za RPZ) i Šef službe za civilnu zaštitu općine Gračanica.

Takođe, učenici su posjetili dežurnu službu PS Gračanica, prostorije za zadržavanje, te su upoznati sa radom policijskih službenika i opremom koju policija koristi u obavljanju svakodnevnih poslova i zadataka, nakon čega je podijeljen i prigodan edukativni materijal.

 

 

 

11:25